Szkolenie

Na poniższej stronie będą umieszczane materiały przygotowane przez członków klubu w ramach ich zainteresowań oraz samokształcenia.

W razie dostrzeżenia błędów proszę o kontakt mailowy na adres konarski.michal[at]gmail.com.

Speleoclub Wrocław nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie zawartych na niniejszej stronie informacji. Alpinizm jaskiniowy jest sportem niebezpiecznym i nie można się go uczyć z artykułów i internetu.

Materiały opracowane przez członków Speleoclub Wrocław są własnością klubu. Mogą być wykorzystywane w środowisku jaskiniowym pod warunkiem podania autora opracowania oraz źródła pozyskania materiałów.

Podstawy prawne uprawiania alpinizmu podziemnego i wspinaczki (pliki PDF):

plik opis data dodania
Kliknij aby ściągnąć Rejon Grzędy Mirowskiej pomiędzy Bobolicami, a Mirowem jest własnością prywatną. Gospodarz terenu, szanując wieloletnią tradycję eksploracji wspinaczkowej tutejszych skał, umożliwił wszystkim chętnym realizowanie swoich pasji pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym dokumencie. 2009-08-12
Kliknij aby ściągnąć Wojewoda Śląski na drodze decyzji określił jakimi szlakami można poruszać się w rejonie Góry Zborów, termin w jakim można wchodzić do Jaskini Berkowej oraz na jakich skałach można się wspinać. Zostały także określone warunki jakie należy spełnić, aby móc prowadzić działalność jaskiniową i wspinaczkową. 2009-08-12
Kliknij aby ściągnąć Dyrektor TPN w zarządzeniu w sprawie uprawiania taternictwa określa gdzie można się wspinać w Tatrach oraz zasady dotyczące tej działalności taternickiej. Do tego zarządzenia jest dołączona także mapka z zaznaczonymi rejonami wspinaczkowymi. 2009-07-21
Kliknij aby ściągnąć Dyrektor TPN w zarządzeniu w sprawie uprawiania taternictwa jaskiniowego określa warunki jakie musi spełnić taternik jaskiniowy, aby dostać pozwolenie na wejście do jaskini. Zarządzenie zawiera m.in. listę jaskiń udostępnionych do ruchu taternickiego. 2010-09-09

Topografia - Google Earth

Opracowane w programie Google Earth przez Michała Konarskiego punkty topograficzne. Przydatna rzecz przy nauce topografii. Punkty są nanoszone na podstawie map graniowych, mapy Tatry Polskie wydawnictwa WIT oraz na podczytanych do programu Google Earth mapach wojskowych 1:10 000.

Niebawem pojawi się opracowanie całościowe Tatr Zachodnich.

Aby pobrać plik należy ustawić kursor myszy na linku lub ikonie i nacisnąć prawy klawisz myszy. Następnie zapisać element docelowy jako... Później pozostaje tylko kliknięcie go i plik otworzy się w programie Google Earth. Program Google Earth można pobrać http://earth.google.com/intl/pl/.

plik opis data dodania
Kliknij aby ściągnąć Wąwóz Kraków - opracowane w programie Google Earth przez Michała Konarskiego punkty doliny Kościeliskiej. 2010-02-07
Kliknij aby ściągnąć Dolina Kościeliska - opracowane w programie Google Earth przez Michała Konarskiego punkty doliny Kościeliskiej. 2009-10-02
Kliknij aby ściągnąć Dolina Miętusia - opracowane w programie Google Earth przez Michała Konarskiego punkty doliny Miętusiej. 2009-08-23
Kliknij aby ściągnąć Dolina Małej Łąki - opracowane w programie Google Earth przez Michała Konarskiego punkty doliny Małej Łąki. 2009-07-17

Szkice techniczne

Na stronie Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego można znaleźć szkice techniczne jaskiń w formacie pdf. Szkice techniczne mogą być wykorzystywane tylko przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie.

Na stronie Klubu Taternictwa Jaskiniowego Speleoklub Bielsko - Biała można szkice techniczne oraz tabelaryczne zestawienia jaskiń tatrzańskich jak i jurajskich.

Historia

Czym byłaby nasza dzisiejsza działalność bez pionierów taternictwa. Poniżej będą publikowane opracowania dotyczące historii taternictwa, taterników a także innych osób związanych z Tatrami.

plik opis data dodania
Kliknij aby ściągnąć Zestawienie wybranych jaskiń wraz z ich odkrywcami opracowane przez Michała Konarskiego. 2009-10-29

pierwsza pomoc

Nasze funkcjonowanie zależy przede wszystkim od 3 układów w naszym organizmie. Tylko szybka i profesjonalna pierwsza pomoc może zapobiec poważnym urazom, dlatego poniżej będą publikowane zagadnienia związane z niesieniem pomocy po czujnym okiem klubowego lekarza.

plik opis data dodania
Kliknij aby ściągnąć Prezentacja z podstawowych zabiegów resuscytacyjnych opracowanych przez Krzysztofa Tomsze. 2009-11-03

Rejony Krasowe

Każdy nie raz się zastanawiał gdzie by pojechać na wyprawę, aby odnieść sukces. Speleoclub Wrocław na początku lat 90-tych postawił na Hiszpanię. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że był to słuszny kierunek. W tym dziale będą publikowane opracowania nie tylko poświęcone hiszpańskiemu krasowi, ale wszystkim rejonom na świecie.

plik opis data dodania
Kliknij aby ściągnąć Zestawienie lokalizacji największych systemów jaskiniowych na świecie pod względem głębokości i długości. Pomysł podsunięty przez Andrzeja Ciszewskiego. Opracowanie ma charakter dynamiczny i wszelkie zmiany będą umieszczane. Opracowanie Michał Konarski. 2009-12-21