Egzamin Praktyczny kursu 2018/2019

Ubiegła sobota dla naszych kursantów to dzień pełen egzaminacyjnych zmagań.

Wszyscy kandydaci na taterników (cała trzynastka) zaliczyli część praktyczną. Egzaminatorzy w osobach Zbigniewa Grzeli, Sebastiana Lewandowskiego i Bartosza Sieroty ,,maglowali” przyszłych grotołazów w skałach Pełcznicy, nieopodal Wałbrzycha.

Czekamy jeszcze tylko z gratulacjami na oficjalne wyniki egzaminu teoretycznego i ruszamy w Tatry z nowymi posiadaczami kart taternika jaskiniowego KTJ PZA.

Czytaj Dalej →