Magazyn

Magazynierzy

  • Jacek Malinowski
  • Mateusz Makarski

Godziny pracy magazynu

Magazyn czynny jest w każdą środę od godziny 19:00 do końca spotkania klubowego (jednak nie dłużej niż do 22:00).
O wszelkich zmianach godzin pracy magazynu klubowicze zostaną poinfomowani drogą mailową na adres grupy SCW.
Wypożyczenie sprzętu w inne dni tygodnia możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z jednym z magazynierów.

Zasady wypożyczania i zwrotu sprzętu

Z magazynu klubu mogą korzystać wszyscy członkowie zwyczajni klubu. Wykorzystywanie sprzętu do działań komercyjnych jest zabronione. Wszelkie odstępstwa są możliwe wyłącznie za zgodą zarządu klubu.

Odpowiedzialność wypożyczającego

Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność (w tym również materialną) za wypożyczony sprzęt.
W przypadku zniszczenia lub zgubienia sprzętu, osoba wypożyczająca jest zobowiązana do zakupu identycznego sprzętu na rzecz Klubu. Jeżeli zakup identycznego sprzętu nie jest możliwy, osoba wypożyczająca zobowiązana jest do zakupu podobnej klasy sprzętu, po uzyskaniu akceptacji magazynierów i Zarządu.

Do pobrania

Regulamin – pobierz