Walne Zebrania Klubu

W związku z kwarantanną, walne zebranie członków zostaje przełożone na nieznany jeszcze termin, o nowym terminie poinformujemy niezwłocznie.

Zarząd Speleoclubu zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie, które odbędzie się 27 marca 2020 r. o godzinie 19 w siedzibie Klubu.

Równocześnie zapraszamy wszystkich do proponowania tematów, które na Walnym powinny być poruszone, odpowiedni formularz został przesłany na grupie e-mailowej. Na grupie udostępniane są również sprawozdania, aby można było się z nimi zapoznać przed zebraniem.